Услуги Дизайн

Изработка на лого
 • Изработване на 1 концепция за дизайн на лого. Корекция на дизайна до 3 варианта / корекциите се извършват в рамките на една седмица
 • Изработване на 3 концепции за дизайн  на лого. Корекции на дизайна до 3 варианта./ корекциите се извършват в рамките на една седмица
 • Изработване на 1 концепция за дизайн на лого. Без корекции. Изработване на 1 лого по картинка, снимка, рисунка. Без корекции
 • Векторизиране на растерно лого
Дизайн на визитна картичка
 • Изработване на 1 концепция. Корекция на дизайна до 3 варианта
 • Изработване на 3 концепция. Корекция на дизайна до 3 варианта
 •  Възстановяване на визитна картичка по образец. Без корекции
Дизайн на рекламни материали
Дизайн на плакат / флаер
Дизайн на едностранен флаер
Дизайн на двустранен флаер
Дизайн на плакат
Дизайн на билборд
Дизайн на етикети
 • Изработване на 1 концепция. Корекция на дизайна до 3 варианта
 • Файла се по лучава се във eps., ai. или cdr. формат и в криви. Освен дизайна на продукта, нашия екип изготвя и една фотореалистична  визуализация.
 • Изработване на 1 концепция. Без корекции Файла се по лучава се във eps., ai. или cdr. формат и в криви. Освен дизайна на продукта, нашия екип изготвя и една фотореалистична  визуализация.
 • Изработване на 1 концепция. Без корекции Файла се по лучава в jpеg. формат, 300 dpi.
Дизайн на покана / поздравителна картичка
 • Едностранна
 • Двустранна
Дизайн на меню за заведение
 • Индивидуален дизайн за всяка страница
 • Общ дизайн за всички страници
 • Набиране на текст
Дизайн и оформление на портфолио на модели
Цялостно оформление на корпоративна идентичност / търговска марка
 •  Фирмено Лого
 • Фирмени цветове
 • Рекламни материали за кореспонденция / визитни картички, бланки, пликове и други.
 • Плакати, брошури, каталози, календари.
 • Фирмена презентация
 • Транспортна графика.
 • Банери и рекламни карета за сайт
PDF презентация / презентацията се изработва с готов текст и предоставени снимки от клиента
 • Редакция на текст
 • Набавяне на снимков материал към презентацията
Редизайн
Предпечатна подготовка на файл