10 от най-добрите безплатни шрифтове на 2022

10 от най-добрите безплатни шрифтове на 2022

Blog
Подбрахме 10 от най-популярните безплатни шрифтове на 2022 година Добре подбраната типография е заложена в основата на повечето креативни проекти, независимо дали става въпрос за дизайн на лога, уебсайтове, приложения или продуктови опаковки. Използването на подходящ шрифт може да спомогне за правилно предаване на рекламното послание, за създаване на емоционална нагласа към бранда, за изграждане на правилен контест и, най-вече, за визуално въздействие върху аудиторията. Неслучайно типографията се класифицира като наука, древна почти колкото самата писменост. След изобретяването на печатарската преса на Гутенберг, типографията набира голяма популярност и се оформя като самостоятелна професия. Навлизането на дигиталните шрифтове увеличава общия брой до стотици, а в началото на XX век вече са хиляди. Днес можем да избираме измежду 550 000 различни серифни, сансерифни, ръкописни и артистични шрифтове, разпределени в около 36 000 подраздела. Типографията…
Read More