Какво е невромаркетинг – концепция и примери

Какво е невромаркетинг – концепция и примери

Blog
Невромаркетингът все още се смята за екзотична наука, въпреки че методите му се използват от повече от 10 години Когато нобеловият лауреат Франсис Крик изказва хипотезата, че „всички човешки чувства, мисли и действия, дори съзнанието само по себе си, са продукти на невронна мозъчна активност“, маркетолозите виждат в невронауката възможност да се намали потребителската несигурност и да се подобри разбирането на потребителското поведение. Невромаркетингът, известен още като „потребителска невронаука“, изучава когнитивните и емоционални потребителски реакции под влиянието на стимули чрез апаратура за образна диагностика. Новото направление в маркетинга използва функционален магнитен резонанс, за да измерва промените в мозъчната активност, както и електроенцефалография, чрез която следи спонтанната електрическа активност. Макар доскоро да се смяташе за екстравагантно научно течение, невромаркетингът използва съвременни технологии за мониторинг на мозъчна активност, за да се добере…
Read More